1. Hồ sơ bản vẽ thiết kế kiến trúc, cải tạo bao gồm:
–          Hồ sơ thiết kế kiến trúc, bản vẽ chi tiết thi công.
–          Hồ sơ thiết kế kết cấu, chi tiết thép thi công .
–          Hồ sơ thiết kế cấp thoát nước, chi tiết đường ống, bể nước, bể phốt.
–          Hồ sơ thiết kế điện, điện thoại.
–          Phối cảnh mặt tiền, phối cảnh góc mặt tiền.
  1. Hồ sơ bản vẽ thiết kế nội thất:
–          Bản vẽ khảo sát và hiện trạng
–          Tư vấn thiết kế và chọn giải pháp không gian
–          Bản vẽ thiết kế trần, tường trang trí, mặt bằng bố trí đồ đạc
–          Bản vẽ thi tiết thi công
–          Phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc nội thất
–          Tư vấn chọn đồ nội thất

HOTLINE: 0944641684